გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური მომსახურების სამსახურმა, 2020 წლის 3 თვეში (მარტი-მაისი), ქვეყანაში მოქმედი საგანგებო მდგომარების პერიოდში,ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ქვეპროგრამით 57 ოჯახს გაუწია დახმარება, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 17 100 ლარი გაიცა. 

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება განხორციელდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 1 წლამდე ასაკის ბავშვებზე, ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here