გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს (Sida) შორის საგრანტო შეთანხმება გაფორმდა
შეთანხება პროგრამის „გადავარჩინოთ ბუნება – საქართველო“ ფარგლებში განხორციელდება და დაეხმარება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გააძლიეროს ინსტიტუციური შესაძლებლობები, გააუმჯობესოს მართვის ეფექტიანობა და ხელი შეუწყოს საქართველოს ბუნებრივი რესურსების მდგრად მართვას.
როგორც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა შეთანხმების გაფორმების ღონისძიებაზე აღნიშნა, პროგრამის ფარგლებში, ქალაქ რუსთავში არსებული ჭალის ტყის განაშენიანების პროექტი მომზადდება.
 „კრწანისის ტყე-პარკის სივრცე მოეწყობა იმგვარად, რომ შევინარჩუნოთ არსებული ეკოსისტემა და განვავითაროთ საბაზისო ეკოინფრასტრუქტურა. აღნიშნული საგრანტო შეთანხმება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს პირდაპირი თანამშრომლობის პირველი პრეცედენტია, რომელსაც ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. პროექტი სრულ თანხვედრაშია საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში არსებულ პრიორიტეტებთან და მისი განხორციელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ევროკავშირთან დაახლოებას“, – განაცხადა მინისტრმა.
პროგრამა „გადავარჩინოთ ბუნება – საქართველო 2021-2024“ შემუშავებულია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, შვედეთის საელჩოსთან თემატური პოლიტიკის დიალოგის საფუძველზე და დაკავშირებულია საქართველოს მთავრობის სტრატეგიებთან და სამოქმედო გეგმებთან ბიომრავალფეროვნებისა და ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის მიმართულებებით.
 „აღნიშნული პროგრამა ბიომრავალფეროვნების დაცვას და აღდგენის გაუმჯობესებას შეუწყობს ხელს. ასევე, მთავრობას საშუალებას მისცემს, ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გასაუმჯობესებლად, შეიძინოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასების ახალი ავტომატური სადგურები“, – განაცხადა შვედეთის საელჩოს განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ერიკ ილესმა.
პროექტის საერთო ბიუჯეტი 56 500 000 შვედურ კრონას შეადგენს. პროექტის ხანგრძლივობა 3 წელია; განხორციელების პერიოდი – 2021 წლის დეკემბრიდან 2024 წლის დეკემბრის ჩათვლით.
პროექტის უშუალო განმახორციელებლები არიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო და სსიპ ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here